Vantaan veneilijöiden kotisivut. Sivuilla tietoa seuran järjestämistä tapahtumista, yhteystiedot, sekä tiedotteita. Myös linkkivinkkejä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.