Presentation av det finlandssvenska bokförlaget Idun och dess utgivning.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.