Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki fornlämningsområde, Struves kedja samt Kvarkens skärgård presenteras i ord och bild.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.