Sivulla on toimintatietoja, yhdistyksen kannanotot, sanasto sekä tasa-arvotietoa ja keskustelua. Yhdistyksen tavoitteet käyvät hyvin selville FAQ-osiosta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.