Neuvoja kodin energian, erityisesti sähkön, veden ja lämmön kulutuksen säästämiseen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.