Ympäristöhallinnon sivuilla on tietoa ilmastonmuutoksesta ja kasvihuoneilmiöstä, otsonista, happamoitumisesta, päästöistä ja ilmansuojelun lainsäädännöstä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.