Sivuilla on tietoa hypnoositerapiasta, suggestoterapian koulutuksesta ja terapeuttien yhteystiedot. Sivuilla on myös eettiset ohjeet.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.