Sivuilla tietoa sosiaalisesta lomatoiminnasta, kuntoutuksesta ja näihin liittyvästä kehittämistoiminnasta sekä linkit Huoltoliitto ry:n keskustapuoluetta lähellä oleviin jäsenjärjestöihin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.