Sosiaaliturva-asioiden erityistuomioistuinen sivulla esitellään tuomioistuimen toiminta, annetaan tietoa muutoksenhakijalle sekä julkaistaan uusimmat julkaistut oikeustapaukset.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.