Ordbok över de vanligast förekommande begreppen i bygg- och fastighetsutvecklingsprocessen. Som utgångspunkt har Helena Evertssons examensarbete \Byggkunskap till husbehov\ använts.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.