Sivuilla esitellään Japanissa 1950-luvulla alkunsa saanutta buto-tanssia, sen historiaa ja harrastusmahdollisuuksia Suomessa. Linkkejä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.