Sivuilla on tietoa Pohjanmaan liitosta, siihen kuuluvista kunnista, organisaatiosta, maakuntasuunnittelusta, kaavoituksesta, kulttuuritoiminnasta ja muista kuntayhtymän hallintoon liittyvistä asioista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.