Myrkytystietokeskuksen sivuilla tietoa myrkytyksistä, niitä aiheuttavista sienistä, kasveista sekä muista myrkytyksiä aiheuttavista aineista. Ensiapuohjeet myrkytystapaturmissa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.