Laaja Japani-paketin aiheita ovat muun muassa tavat, ruoka, turismi, kieli, uskonnot, viihde, urheilu, taiteet, historia, politiikka ja arkielämä...

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.