Introduktion, basuppgifter, tjänster, produkter, nyheter, aktuellt och projekt inom utbildningssektorn i Finland och länkar till motsvarande internationella instanser.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.