Utdrag ur historiska reseberättelser från Nordkalotten - från nordnorske hövdingen Ottar (800-talet) till norsksvenske samen Johan Turi (1854-1936). Litteraturhänvisningar för fortsatt läsning.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.