Sivut tarjoavat tietoa rauhankasvatuksesta ja instituutin toiminnasta. Sivuille on koottu lista instituutin kirjaston kokoelmiin kuuluvasta kirjallisuudesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.