Sivuilla käsitellään metsätaloutta, metsän monimuotoisuutta ja metsän merkitystä osana ihmisten vapaa-aikaa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.