Kuntoutuspalveluja pitkäaikaissairaille ja vammaisille sekä psyykkisissä tai sosiaalisissa vaikeuksissa oleville lapsille ja heidän perheilleen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.