Geologian tutkimuskeskusen kartoista löytyvät Suomen kallioperäkartat, Suomen maaperäkartan yleistys, malmikaivokset, teollisuusmineraalilouhokset, rakennuskiviluohimot ja korukiviesiintymät.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.