En förteckning över de slott, herrgårdar och övriga museer som Museiverket administrerar. Information om husens historia och arkitektur.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.