Toimintatiedot sekä kuuloinfo: artikkeleita kuulosta, apuvälineistä, kommunikaatiosta, melusta, digitelevisiosta, sosiaaliturvasta sekä kuulovammaisryhmistä

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.