Helsingfors universitetsbibliotek digitaliserar alla tidningar som har utkommit i Finland under åren 1771-1890. och de kan läsas med hjälp av denna databas. Finskt Historiskt Tidningsbibliotek har dels finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Depåbiblioteket inom det samnordiska projektet Tiden.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.