Oikeusministeriön alainen koulutusyksikkö vastaa vankeinhoitoalan tutkintoon johtavasta perus- ja jatkokoulutuksesta. Sivulla on tietoa koulutuksesta, julkaisuista ja kirjastosta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.