Vuosittain julkaistavassa raportissa on analyyseja maapallon energiamarkkinoista ja eri energiamuotojen tarpeesta ja riittävyydestä sekä tietoa alan erityisaiheista, esim. turvallisuudesta, kaupasta ja ympäristökysymyksistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.