Toiminnan tarkoitus on edistää maailman musiikkien tunnetuksi tekemistä ja etnomusikologista tutkimusta Suomessa. Sivulla tietoa seurasta sekä Musiikin suunta-lehden ja Etnomusikologian vuosikirjan sisällysluettelot

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.