Ympäristöhallinnon lajiesittelylehtiset sisältävät tietoa lajien suojelusta sekä lajien ominaisuuksista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.