Suomen Kuntaliiton ylläpitämä perustietopaketti kuntalaisen osallistumisesta, tietoa osallistujalle tärkeistä perustaidoista ja osallistumisen muodoista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.