Peilikäs peilinä kertoo kainuulaisen raanun tiestä kulttuuriesineeksi ja museoon. Tutkielmassa analysoidaan, mitä museoesineet kuvaavat ja mikä on niiden arvo yhteiskunnassa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.