Filosofian ensyklopedian artikkelissa kirjoitetaan wieniläissyntyisen Wittgensteinin elämästä sekä hänen tärkeimmistä teoksistaan, ajattelustaan ja merkityksestään.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.