Kristillisen alkoholisti- ja narkomaanityön päihdetyötä esittelevältä sivulta löytyy tietoa toiminnasta ja toimintayksiköistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.