Näkövammaismuseo kerää esineistöä ja aineistoa sokeiden ja heikkonäköisten historiasta ja kulttuurista Suomessa. Yhteystiedot ja aukiolojat. Erilaisia aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.