Väyläviraston ympäristösivulla on tietoa mm. tieliikenteen päästöistä, liikenteen aiheuttamista meluhaitoista ja vaikutuksesta pohjavesistöön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.