Sivuilla esitellään satakuntalaisten kunnantalojen arkkitehtuuria ja historiaa 1700-luvun lopulta 1900-luvulle.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.