Sivuilla julkaistaan lyhennelminä keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja. Keskusverolautakunta käsittelee tulo- ja varallisuusverotukseen sekä arvonlisäverotukseen liittyviä asioita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.