Afrikan vahvojen valtioiden aloitteesta lähtenyt mantereenlaajuinen ohjelma Afrikan maiden elinolojen kohentamiseksi. Sivut sisältävät uutisia, tapahtumakalentereita sekä faktoja eri maista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.