Stm:n tietopaketti eläketurvajärjestelmästä. Sivuilla esitellään työeläke, kansaneläke, takuueläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.