Ruotsin valtiopäivien sivusto sisältää mm. kaikki Ruotsin lait ja asetukset (SFST), komiteanmietinnöt, hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.