Sademetsien suojelusta kertovat sivut kuvaavat sademetsiä, niiden ominaisuuksia ja tilaa sekä kertovat myös ilmastosta ja sen muutoksesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.