Grönlannin matkaoppaassa kerrotaan saaren yhteiskunnallisista oloista, väestöstä, kulttuurista, historiasta ja luonnosta sekä matkustusmahdollisuuksista Grönlantiin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.