På museets sidor finns information om museet, utställningar, samlingar (bl.a. instrumentsamlingen) och evenemang, presenteras dess historia och samlingar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.