Media & Viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.