Suomen Autokierrätyksen sivuilla on tietoa autojen kierrätysjärjestelmästä, lainsäädännöstä ja autojen vastaanottopaikoista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.