Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen laatimassa oppimateriaalissa esitellään tulevaisuudentutkimuksen perusteet, filosofiset perusteet, menetelmät ja käsitteet.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.