Yhdistys vaalii Jokelan vanhaa tiiliperinnettä. Jokelassa lyötiin tiiliä vuodesta 1874 vuoteen 1986. Sivulla on Jokelan tiilitehtaiden historiaa ja luettelo 1885—1978 Suomessa toimineista tiilitehtaista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.