Mannerten sijainnit eri geologisina kausina esitetään animaatioina. Sivuilta löytyy tietoa myös geologisista aikakausista, mannerliikuntojen taustalla olevista mekanismeista ja ilmiön keksimisen historiasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.