Information om museet, dess samlingar, personal och kontaktuppgifter. En historik över Tennispalatset ingår. Parallellsidor på finska och engelska.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.