Pintavesien happamoituminen, metsämaan ja pohjavesien happamoituminen, happamoitumisen syyt, rikin ja typen laskeumat, happamoitumisen vaikutukset, kriittinen kuormitus.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.