Turvallisuus- ja kemikaalivirasto jakaa sivuillaan tietoa sähköturvallisuudesta, kemikaaliturvallisuudesta, paineastiaturvallisuudsta ja jalometallituotteiden mittaamisvälineistä. Sivuilta löytyy tiedotteita, ohjeita, säädöksia ja julkaisuluettelo.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.