Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitea on pysyvä, neuvoa-antava elin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.